SUPPORT CENTER

Qwik by 2c2p ปลอดภัยหรือไม่

Follow

ปลอดภัยแน่นอน เพราะ Qwik by 2C2P เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินในประเทศไทย และการชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน Facebook จะได้รับการเข้ารหัสและป้องกันโดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยชั้นนำในวงการ 

Qwik เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท 2c2p ผู้นำในการให้บริการด้านการชำระเงิน ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานและใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ ในด้านความปลอดภัย 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Please sign in to leave a comment.